Трговскиот бренд ”Forza” е во сопственост на ФД Диџитал Фајнанс Интернешнал ДООЕЛ Скопје. Работењето на компанијата ФД Диџитал Фајнанс Интернешнал ДООЕЛ Скопје е регулирано согласно „Законот за Финансиските Друштва“ и е одобрено од страна на Министерството за Финансии со решение бр.13-15864/4.
Погледнете ја Политиката за приватност на нашиот веб сајт со клик на следниот линк