ОПШТИ УСЛОВИ

  • Физичко лице на возраст од 18 до 70 години.
  • Резидент со постојана адреса на живеење и важечка лична карта.
  • Кредитобарателот треба да поседува мобилен телефон и емаил адреса.
  • Кредитобарателот треба да поседува активна трансакциска сметка во некоја од банките.
  • Износ на кредитот: од 3.000 до 12.000 денари.
  • Рок на отплата: од 7 до 30 дена.
  • Трошоци: каматна стапка и еднократна провизија согласно договорот за кредит
  • Одобрениот износ на кредитот ќе биде исплатен на Вашата трансакциска сметка по потпишувањето на договорот за кредит.

Трговскиот бренд ”Forza” е во сопственост на ФД Диџитал Фајнанс Интернешнал ДООЕЛ Скопје. Работењето на компанијата ФД Диџитал Фајнанс Интернешнал ДООЕЛ Скопје е регулирано согласно „Законот за Финансиските Друштва“ и е одобрено од страна на Министерството за Финансии со решение бр.13-15864/4.
Погледнете ја Политиката за приватност на нашиот веб сајт со клик на следниот линк