Rekomandoja shokut tend Forza kreditin dhe të dytë do të fitoni nga 1000 денари për shlyerjen e kreditit!

Rekomandoji Forza kredit shokut tënd

Ti fiton 1000 denarë në shkyerjen e ardhshme të kreditit

Shoku yt merr kreditin e pare falas +1000 denarë për shlyerjen tjetë

Të dytë jeni të kënaqur!

Hyni për të fituar kodin tuaj

1. Regjistrohu në profilin tuaj personal
2. Kliko ne “Bonusi im” dhe ndjeki instrukcionet Regjistrohu

Si funksionon...

Ti: Kur të Paraqiteni në profilin Tuaj, mund të na dërgoni linkun për ftesë të shokut/shokëve dhe të njejtën mund ta bëni nëpërmjet e-postës ,Facebook,Viber etj. 1000 denarë do të ju shpërndahen juve në zhirro llogari pasiqë do të aplikon shoku të cilin e keni rekomanduar për aplikim dhe I cili e ka marrë kreditin.Shfrytëzoni 1000 denarët Tuaja për shlyerjen e kreditit të ardhshëm ose për vazhdimin e afatit të kreditit.

Shoku Juaj: Kur shoku Juaj do ta fiton linkun menëherë do të mund të aplikon për kredit në vetë linkun dhe 1000 denarë automatikisht do të jenë të vendosura në zhirro llogarinë e tij dhe të njejtat do të mund të shfrytëzohen për shlyerjen e ardhshme të kreditit ose për vazhdimin e afatait të pagesës së kreditit.