{{initCulture('mk')}}
Доколку прв пат аплицирате за Форца кредит, Ве молиме изберете износ, рок и кликнете на копчето "Испрати го барањето". За дополнителна помош при аплицирањето кликнете на копчето "Инструкции".
Кредит
Физичко лице на возраст од 18 до 70 години.
Резидент со постојана адреса на живеење и важечка лична карта.
Кредитобарателот треба да поседува мобилен телефон и емаил адреса.
Кредитобарателот треба да поседува активна трансакциска сметка во некоја од банките.
Износ на кредитот: од 3.000 до 12.000 денари.
Рок на отплата: од 7 до 30 дена.
Трошоци: каматна стапка и еднократна провизија согласно договорот за кредит
Одобрениот износ на кредитот ќе биде исплатен на Вашата трансакциска сметка по потпишувањето на договорот за кредит.